'Ερευνα: Iδιαίτερα φοροδιαφυγής...

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015, 19:20
'Ερευνα: Iδιαίτερα φοροδιαφυγής...
Ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι από φίλους ή συγγενείς. Αυτή είναι η επιλογή των περισσότερων μαθητών του Λυκείου, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία PALMOS ANALYSIS για λογαριασμό του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής.

Συγκεκριμένα, το 22% των μαθητών του Λυκείου που προτιμούν να κάνουν μαθήματα στο σπίτι επιλέγουν για δάσκαλο κάποιον συγγενή ή φίλο τους, το 11% καθηγητή δημόσιου σχολείου και το 3% κάποιον φοιτητή. Χωρίς να παραληφθεί ο παράγοντας της πολλαπλής επιλογής, το 80% δήλωσε πως κάνει ιδιαίτερα μαθήματα με ιδιώτη καθηγητή.

Με κατάλληλες προβολές των αποτελεσμάτων, υπολογίζεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών που αντιστοιχεί στα ιδιαίτερα μαθήματα Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα φτάνει τα 280 εκατομμύρια ευρώ.

Η φορολογική παραβατικότητα στο χώρο των ιδιαιτέρων μαθημάτων είναι εξαιρετικά υψηλή, καθώς το 46% παραδέχεται ότι δεν λαμβάνει καμιά απόδειξη για τις δαπάνες ιδιαιτέρων μαθημάτων και μόνο το 35% ισχυρίζεται ότι λαμβάνει αποδείξεις (με όλους τους περιορισμούς ως προς την παραδοχή παραβατικής συμπεριφοράς που υφίστανται σε μια έρευνα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις).

Την ίδια ώρα στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με μόλις το 7% να παραδέχεται ότι δεν κόβει αποδείξεις ο κύκλος εργασιών φτάνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ.

Τα κοστολογικά στοιχεία που καταγράφονται στην έρευνα για τα ιδιαίτερα μαθήματα δείχνουν ότι στην συγκεκριμένη αγορά υπάρχει μεγάλο εύρος προσφερόμενων ωριαίων αμοιβών από 3,5 μέχρι και 60 ευρώ!

Το κόστος ανά ώρα σε ετήσια βάση για τα ιδιαίτερα μαθήματα ανέρχεται στα 497 ευρώ τη στιγμή που για τα Φροντιστήρια είναι στα 258 ευρώ.

Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο ότι στο Γυμνάσιο (όπου οι απαιτήσεις είναι ηπιότερες και οι στόχοι λιγότερο πιεστικοί), η πλειοψηφία των μαθητών που έχουν εξωσχολική υποστήριξη καταφεύγουν σε ιδιαίτερα μαθήματα (57% έναντι 35% που απευθύνονται σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης).

Στο Λύκειο η μεγάλη πλειοψηφία στρέφεται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης (61% έναντι 27% στα ιδιαίτερα).

Τα ιδιαίτερα εμφανίζονται πιο ισχυρά ως φαινόμενο στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου υστερεί σχετικά η διείσδυση των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015, 19:24