Φυσικοθεραπευτές εναντίον Φυσικοθεραπευτών

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2021, 12:11
Φυσικοθεραπευτές εναντίον Φυσικοθεραπευτών

Στον εισαγγελέα απευθύνθηκαν Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές από Ανώτατα Ιδρύματα της μεγάλης Βρετανίας με σπουδές σε Ελληνικά Κολλέγια.

Όπως καταγγέλλει ο Αντώνης Δήμας, αντιπρόεδρος ΠΑΣΦΗΒ:

Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας τα επιμελητήρια υποχρεούνται εντός ενός μήνα από την έκδοση του ΦΕΚ, να εγγράψουν όσους είχαν κάνει αίτηση για εγγραφή στα μητρώα των ΝΠΔΔ.

Συγκεκριμένα η νομοθεσία παρ. 10 του άρθρου 164 του Ν. 4763/2020 προβλέπει τα εξής:

«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι επαγγελματικές οργανώσεις υποχρεούνται να εγγράφουν ως μέλη, εντός προθεσμίας ενός μήνα, κατόχους αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας, καθώς και την υποβολή ή τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων που απαιτούνται, ή, αν έχουν ήδη υποβληθεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Οι φυσικοθεραπευτές ζητούν εισαγγελική παρέμβαση ώστε να σταματήσει επιτέλους ή καταπάτηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) 

Ο ΠΣΦ αρνείται πεισματικά και παράνομα, όπως αναφέρει και ο Συνήγορος του Πολίτη, την εγγραφή πτυχιούχων που σπούδασαν σε Ελληνικά Κολλέγια και έχουν στην κατοχή τους αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας και προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ). 

Νόμιμους δηλαδή φυσικοθεραπευτές, που πληρούν όλα τα κριτήρια σύμφωνα με το υπουργείο υγείας, για εγγραφή στα μητρώα του συλλόγου, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή, από την Περιφέρεια. 

Η κατάχρηση εξουσίας από το ΝΠΔΔ αποδεικνύεται επίσης από τη μη εγγραφή πτυχιούχων που έχουν στην κατοχή τους τελεσίδικες αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου. 

Οι συντεχνιακές συμπεριφορές των ΝΠΔΔ, δεν αρμόζουν σε ένα υποτίθεται κράτος δικαίου. Χρόνια τώρα αντιδρούν χωρίς λόγο σε κάθε πολιτική λύση, μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ζητά την πιστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2021, 13:44