ΣτΠ: Άμεση επέκταση του συμφώνου συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014, 15:41
ΣτΠ: Άμεση επέκταση του συμφώνου συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια
Την άμεση επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο Συνήγορος υπενθυμίζει ότι η μη συμμόρφωση µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εκθέτει τη χώρα διεθνώς και δεν συνάδει µε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.

Ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης επισημαίνει, για ακόμη μια φορά, την ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των ομόφυλων ζευγαριών.

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι η εξασφάλιση ισονομίας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και τονίζει ότι η καθυστέρηση εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση δεν δημιουργεί µόνο προβλήματα στους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά επιτείνει τη σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, συντηρώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις καθώς και συμπεριφορές απαξίωσης και περιθωριοποίησης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014, 15:49