ΑΣΕΠ: Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και διάθεσης

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014, 15:12
ΑΣΕΠ: Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και διάθεσης
Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας εξέδωσαν τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, έπειτα από την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας και την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας (5/2013 Ανακοίνωση).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, εκδόθηκαν ο οριστικός πίνακας κατάταξης, ο πίνακας απορριπτέων, ο οριστικός πίνακας διάθεσης υπαλλήλων και ο πίνακας υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα, διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Οι συγκεκριμένοι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και διαβιβάζονται στους φορείς υποδοχής.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής αυτής και παραιτούνται από τα δικαιώματα που απορρέουν από τυχόν συμμετοχή τους στην Ανακοίνωση 15/2014 (αρ. 48 Ν. 4262/2014).

Τέλος, σημειώνεται ότι όσοι είχαν υποβάλει αίτηση θεραπείας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ανακοίνωσης θα ενημερωθούν γραπτώς επ' αυτής από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με απόσπασμα Πρακτικού, το οποίο θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά.

Χ.Λ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014, 15:12