Από την 14η Ιουλίου οι αιτήσεις για οικογενειακό επίδομα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014, 13:46
Από την 14η Ιουλίου οι αιτήσεις για οικογενειακό επίδομα
Την 14η Ιουλίου αρχίζει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με κριτήριο τον αριθμό των παιδιών των δικαιούχων.

Αναλυτικά:


14 Ιουλίου, για δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω
1η Σεπτεμβρίου, για τους δικαιούχους με δύο παιδιά και
1η Οκτωβρίου 2014, για τους δικαιούχους με ένα παιδί.

Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος:

- η πραγματοποίηση από τον/την δικαιούχο τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος, για τις οποίες να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. ή
- τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή
- τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία ή
- τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας- λοχείας.

Ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης δεν μπορεί να θεωρηθεί ο χρόνος χορηγηθείσας από τον ΟΑΕΔ Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας, διότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, συμφωνα με το υπουργείο Εργασίας.

Για τους ασφαλισμένους που ασκούν το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας ισχύουν οι οδηγίες που περιέχονται στα με αριθμ. πρωτ. Β117233/5-6-2006 και Β127990/3-8-2012 γεν. έγγραφα της Δ/νσης Ασφάλισης.

Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:

να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν
αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
να είναι άγαμα.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά οικογενειακού επιδόματος, που χορηγείται σε πάνω από 300.000 οικογένειες, κατατίθενται μέσω εργοδότη, ΚΕΠ ή ταχυδρομείου και θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από των αριθμό παιδιών.

Το επίδομα θα είναι όμως μειωμένο κατά 50% λόγω της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες.


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014, 13:50