Αντισυνταγματικός ο νόμος για καθ' υπέρβαση εισαγωγή παιδιών πολυτέκνων σε στρατιωτικές σχολές

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014, 21:36
Αντισυνταγματικός ο νόμος για καθ' υπέρβαση εισαγωγή παιδιών πολυτέκνων σε στρατιωτικές σχολές
Τέλος στην ευνοϊκό καθεστώς εισαγωγής των παιδιών πολυτέκνων και τριτέκνων βάζουν στις Στρατιωτικές Σχολές βάζουν αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου με τις οποίες «τινάζεται στον αέρα» η καθ’ υπέρβαση είσοδός τους, σε ποσοστό 35%, των στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, καθώς και σε ποσοστό 11% στις αστυνομικές σχολές.

Οι αποφάσεις αυτές καθιστούν ουσιαστικά ανενεργές τις διατάξεις του σχετικού νόμου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη όσοι έμειναν εκτός των Σχολών αυτών, λόγω των υψηλών ποσοστών εισαγωγής που καταλαμβάνουν τα παιδιά των τριτέκνων αλλά και των πολυτέκνων.

Οι ρυθμίσεις αυτές του νόμου 3966/2011 έχουν κριθεί αντισυνταγματικές και από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσον αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, ήτοι βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων.

Μάλιστα στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Εφετείου γίνεται μνεία στις αποφάσεις αυτές της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επί σειρά δεκαετιών, τα τέκνα πολυτέκνων και ακολούθως (από το έτος 2008) και τα τέκνα τριτέκνων οικογενειών, καταλαμβάνουν ποσοστό 35% επί του συνόλου των θέσεων υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών, το οποίο έχει θεσπιστεί για την καθʼ υπέρβαση εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές.

Ωστόσο μετά από σειρά προσφυγών υποψηφίων της γενικής σειράς που δεν εισήχθησαν στις σχολές αυτές, τα Διοικητικά Εφετεία με σειρά αποφάσεών τους έκριναν ότι η σχετική διάταξη του νόμου 3648/2008 που θεσπίζει το ανωτέρω ευεργέτημα υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών είναι αντισυνταγματική και δεν μπορεί να εφαρμοστεί . Με τις δικαστικές αυτές αποφάσεις ανοίγει ο δρόμος της δικαστικής διεκδίκησης για τους υποψηφίους της Γενικής Σειράς που δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν φέτος σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. Με άλλα λόγια, οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικώς τις θέσεις που έχουν κατανεμηθεί στους υποψηφίους των Ειδικών Κατηγοριών. Τα υψηλά ποσοστά των θέσεων που καταλαμβάνουν οι πολύτεκνοι-τρίτεκνοι φαίνονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Για παράδειγμα, στη Σχολή Ευελπίδων οι θέσεις της Γενικής Σειράς είναι 131, ενώ οι θέσεις των Ειδικών Κατηγοριών είναι 70. Αντίστοιχα, οι θέσεις της Γενικής Σειράς για τη Σχολή Αστυφυλάκων είναι 203, ενώ οι θέσεις των Ειδικών Κατηγοριών είναι 31.

Eπιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014, 21:40