Αμαλιάδα: Τέλος το κυνήγι στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου και στο δάσος Στροφυλιάς

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015, 23:50
Αμαλιάδα: Τέλος το κυνήγι στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου και στο δάσος Στροφυλιάς
Απαγορευτική διάταξη θήρας στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου και στο δάσος Στροφυλιάς Μανωλάδας, εκδόθηκε από το Δασαρχείο Αμαλιάδας.

Το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

«Απαγορεύουµε από την 29η Αυγούστου 2015 και µέχρι την 29η Αυγούστου 2016 το κυνήγι όλων των θηραµάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύµφωνα µε το άρθρο 4 της µε αριθ. 12365/29-4-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 159/∆/29-4-2009) «Χαρακτηρισµός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιµνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς», όπως φαίνονται στο απόσπασµα χάρτη µε κλίµακα 1:50.000 που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ήτοι:

• Αρχίζει από τα Λουτρά Υρµίνης (Κουνουπελίου) και ακολουθεί τα όρια των ∆ασαρχείων Αµαλιάδας και Πάτρας στις θέσεις «Σαµαρέϊκα» και «Ψηλό Καταράχι» µέχρι το σηµείο 16΄ που ορίζεται από τη διασταύρωση της οδού από Μανωλάδα προς Κουνουπέλι.

• Σηµείο 16΄ ορίζεται η διασταύρωση της οδού από Μανωλάδα προς Κουνουπέλι

• Σηµείο 16, ορίζεται ο βορειότερος πάσσαλος της περίφραξης της ∆ασικής Υπηρεσίας.

• Σηµείο 17, ορίζεται το σηµείο της οδού Κουνουπέλι – Μεγάλο Πεύκο στην πινακίδα εισόδου (βόρεια του οικισµού) στα όρια του οικισµού Μεγάλο Πεύκο.

• Σηµείο 18, ορίζεται το σηµείο της οδού Μεγάλο Πεύκο – Μανωλάδα, όπου ο δρόµος στρέφει νοτιοανατολικά, όπου διασταυρώνεται µε χωµατόδροµο που οδηγεί προς τον οικισµό Μπρινιά.
∆ιευκρινίζεται ότι στο σηµείο αυτό καταλήγουµε από το σηµείο 17 ακολουθώντας το βόρειο και δυτικό όριο του οικισµού και µέχρι τη νοτιοδυτική γωνία του οικισµού. Από το σηµείο αυτό ακολουθούµε τη νοητή ευθεία µέχρι τη στροφή του δρόµου προς τον οικισµό Μανωλάδας (όπου και το σηµείο 18).

• Σηµείο 19, είναι η διασταύρωση του δρόµου Μανωλάδας – Παραλίας Φάλαρη και του χωµατόδροµου που οδηγεί από το Μεγάλο Πεύκο στον οικισµό Μπρινιά.

• Σηµείο 20, ορίζεται το σηµείο τοµής του βόρειου άκρου του οικισµού Μπρινιά και του δρόµου που συνδέει τους οικισµούς Μεγάλο Πεύκο – Μπρινιά

• Σηµείο 21, ορίζεται ο νοτιότερος (τελευταίος) πάσσαλος της περίφραξης της ∆ασικής Υπηρεσίας που βρίσκεται σε απόσταση 100 περίπου µέτρων από την ακτογραµµή.

• Σηµείο 22, βρίσκεται σε απόσταση τριακοσίων (300) µέτρων από το τριγωνοµετρικό σηµείο 4 (ΓΥΣ) και φτάνουµε σε αυτό ακολουθώντας τη νοητή γραµµή από το σηµείο 21 σχεδόν παράλληλα µε την ακτογραµµή και σε απόσταση 100 µέτρων από αυτήν.

• Σηµείο 23, σε αυτό φτάνουµε ακολουθώντας τον αγροτικό δρόµο από τη Μανωλάδα στις θέσεις
«Βάλτος» και «Αγραπιδούλα».

• Σηµείο 24, σε αυτό φτάνουµε ακολουθώντας την Εθνική οδό Βάρδας-Λεχαινών. Στο τρίτο χιλιόµετρο και στο πρώτο πρατήριο βενζίνης (πρατήριο Καραφωτιά) στρίβουµε δεξιά σε αγροτικό οδό. Ακολουθώντας την αγροτική και µετά από 1870 μέτρα η οδός διακλαδίζεται. Ακολουθώντας τον δεξιό κλάδο και µετά από 745 µέτρα διερχόµαστε µέσω µικρής γέφυρας πάνω από το ρέµα Κλιµατσίδι. Συνεχίζοντας στην ίδια οδό και σε απόσταση 1220 µέτρων καταλήγουµε στο σηµείο 24.

• Σηµείο 25, σε αυτό το σηµείο φτάνουµε ακολουθώντας την αριστερή διακλάδωση της πορείας του προηγούµενου σηµείου. Ακολουθώντας την αγροτική οδό και µέχρι το σηµείο τοµής της µε το ρέµα Κλιµατσίδι συναντάµε το σηµείο 25.

• Σηµείο 26 ορίζουµε τη βορειοανατολική γωνία του ιδιωτικού ιχθυοτροφείου Πέππα – Λεβαντή.

• Σηµείο 27, στο σηµείο αυτό φτάνουµε ακολουθώντας από το σηµείο 26 τη νοητή ευθεία (εφημερίδα Ενημέρωση) µέχρι την απόληξη της περιφερειακής τάφρου 22.1 Τ της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου.

• Σηµείο 28, στο σηµείο αυτό φτάνουµε ακολουθώντας µε νότια κατεύθυνση την τάφρο 22.1 Τ (Ν) και µέχρι τη συµβολή µε τη νότια αποστραγγιστική τάφρο 22 Τ, προέκταση του ποταµού Γουβού.

• Σηµείο 29, είναι το σηµείο τοµής της τάφρου 22 Τ µε την ακτογραµµή.

• Σηµεία 30, 31, 32, 33 και 34 οι παλιές αλυκές στην περιοχή του ∆ήµου Λεχαινών.

• Σηµείο 35, ταυτίζεται µε το σηµείο Β7 (η κοίτη του χειµαρροπόταµου µέχρι την εκβολή της στη θάλασσα και σε απόσταση 500 µ. περίπου από το νότιο παραλιακό άκρο των αλυκών Λεχαινών.

Β. Απαγορεύουµε το κυνήγι στη θαλάσσια περιοχή και σε ακτίνα 300 µ. από την ακτή.

Γ. Απαγορεύουµε την είσοδο και παραµονή των µονόξυλων στη λιµνοθάλασσα Κοτύχι και σε ζώνη πλάτους 200 µ. περιµετρικά αυτής. Τα µονόξυλα που θα ανευρίσκονται στην παραπάνω απαγορευµένη περιοχή θα κατάσχονται επί τόπου και οι κάτοχοί τους θα µηνύονται. Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα µονόξυλα του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Λεχαινών τα οποία θα πρέπει να είναι αριθµηµένα µε σαφή διακριτικά και δηλωµένα στην ∆ασική Υπηρεσία.

∆. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 & 7 του Ν. 86/69 περί ∆ασικού Κώδικα και άρθρο 9 της µε αριθ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ περί µέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

ΠΗΓΗ: patrastimes.gr

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015, 23:50