Όλες οι αλλαγές για την Οδική Ασφάλεια

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021, 15:07
Όλες οι αλλαγές για την Οδική Ασφάλεια

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια.

Στόχος η μείωση των θανατηφορών τροχαίων κατά 50%Το στρατηγικό σχέδιο ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Καραμανλή και τον υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται μείωση του ορίου ταχύτητας στις πόλεις στα 30 χλμ./ώρα, μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής σε όλα τα σχολεία, αλλαγή στην ύλη των θεωρητικών εξετάσεων και παρεμβάσεις σε 7.000 σημεία αυξημένης επικινδυνότητας.

Κύριος στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών από τροχαία κατά 50% έως το 2030. Τη δεκαετία 2010-2019 παρουσιάστηκε μείωση των θυμάτων κατά 43%, όμως είναι κάτι που οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση, λόγω των περιορισμένων μετακινήσεων.

Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία

Το σχέδιο αναπτύσσεται σε πέντε ενότητες:

 

Ποιοτικά και αξιόπιστα δεδομένα

Όπως αναφέρθηκε, θα ιδρυθεί Εθνικό Παρατηρητήριο για την Οδική Ασφάλεια, τη λειτουργία του οποίου θα αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσω προγραμματικής σύμβασης που θα υπογράψει με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, την τήρηση και την επεξεργασία εθνικής βάσης δεδομένων. Θα δημοσιεύει σε ετήσια βάση ενημερωτικό δελτίο στατιστικών στοιχείων για την οδική ασφάλεια.

 

Καλά μελετημένο στρατηγικό σχέδιο

Η Κυβερνητική Επιτροπή θα συντονίζει το διυπουργικό έργο σε θεσμικό επίπεδο. Θα εγκρίνει και θα εποπτεύει την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, το οποίο θα γίνει νόμος με δράσεις δεσμευτικού χαρακτήρα για όλους τους αρμόδιους φορείς. Σκοπός η μείωση των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών κατά 50%.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εκτελεί τις αποφάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής και θα παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει την ευθύνη υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων. Βασικό εργαλείο θα είναι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τα οποία είναι δεσμευτικά για Δήμους άνω των 30.000 κατοίκων και θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δράσεις οδικής ασφάλειας.

Η κοινωνία των πολιτών. ΜΚΟ, ερευνητικά ινστιτούτα, επίσημοι σύμβουλοι της πολιτείας (ΤΕΕ), εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας. Ένταξη του έργου τους υπέρ του στόχου της μείωσης των θανατηφόρων ατυχημάτων.

 

Καλλιέργεια της κυκλοφοριακής αγωγής

Από το Σεπτέμβριο του 2021 θα είναι υποχρεωτικό σε όλες τις σχολικές βαθμίδες το ειδικό μάθημα για την οδική ασφάλεια. Η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα οδηγεί σε ηθική επιβράβευση των μαθητών με την απόκτηση άδειας οδήγησης Μείωση της ταχύτητας από τα 50 στα 30 χλμ./ώρα σε αστικές περιοχέςποδηλάτου. Όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος ηλικίας θα μπορούν να κάνουν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα για δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Θα υπάρξουν νέα εγχειριδία για την εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών, όλων των κατηγοριών, από ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Καταργείται το σύστημα εξέτασης που βασίζεται σε προκαθορισμένες ερωτήσεις με γνωστές απαντήσεις.  

Αλλάζουν και οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος εκπαιδευτής οδήγησης (π.χ. ελάχιστη ηλικία και ελάχιστη διάρκεια κατοχής αδειών οδήγησης όλων των κατηγοριών, να διαθέτουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας και να μην έχουν υποπέσει σε συγκεκριμένες παραβάσεις του ΚΟΚ).

 

Αποτελεσματικό σύστημα επιβολής κανόνων οδικής κυκλοφορίας

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην αναθεώρηση του ΚΟΚ με βάση 5 βασικές αρχές:

1.Την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας και συχνότητας
2.Τον διαχωρισμό των κυρώσεων με βασικό κριτήριο την οδηγική συμπεριφορά ή την κατάσταση του οχήματος (τιμωρία σε οδηγό ή όχημα, δηλαδή αφαίρεση πινακίδων)
3.Τη μείωση της μέσης ταχύτητας στις αστικές περιοχές (όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές από 50 στα 30 χλμ./ώρα)
4.Τη διασφάλιση της επιβολής και είσπραξης του προστίμου (η ευθύνη για παράβαση π.χ. με κάμερες θα αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος, θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω e-banking ή ΑΤΜ, ενώ οφειλή που έχει λήξει θα περνά στο taxis)
5.Την καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για την παρακολούθηση των παραβάσεων του ΚΟΚ (online ενημέρωση των οδηγών για τους βαθμούς ποινής που έχουν στο point system).  


Βελτίωση οδικού δικτύου

Το τετράπτυχο της οδικής ασφάλειας θεμελιώνεται στους ασφαλείς δρόμους, την υπεύθυνη οδήγηση, την κυκλοφοριακή παιδεία και τη θέσπιση δίκαιων κανόνων. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τρέχει ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας:

7.000 επικίνδυνες θέσεις, σε 2.500 χιλιόμετρα, σε 80 οδικούς άξονες.
60 Μελέτες και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Μελετήθηκαν οδικά τμήματα μήκους 15.000 χιλιομέτρων.
Αρωγός η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (δανειακή σύμβαση 450 εκ. € με Εγνατία Οδό Α.Ε.)

Επιπλέον, πραγματοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις στον υφιστάμενο οδικό άξονα Πάτρας – Πύργου με στόχο τη δραστική μείωση των ατυχημάτων έως να ολοκληρωθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021, 15:07