Οι αλλαγές στη φορολογία των αυτοκινήτων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016, 17:15
Οι αλλαγές στη φορολογία των αυτοκινήτων

Με εγκύκλιο που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, διευκρινίζεται ο τρόπος φορολόγησης των IX οχημάτων ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης λαμβάνεται υπόψη η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων αντί της τιμής χονδρικής πώλησης, με τους συντελεστές να κυμαίνονται από 4% ως 32%, ανάλογα με την φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων. Παράλληλα, οι συντελεστές διαφοροποιούνται ανάλογα την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Την ίδια στιγμή, καταργείται ο φόρος πολυτελείας κατά την αγορά αυτοκινήτων εργοστασιακής αξίας άνω των 20.000 ευρώ, καταργείται η ολική απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης για τα υβριδικά η οποία περιορίζεται στο 50%, καθώς και η απαλλαγή από τα μισά τέλη ταξινόμησης για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Παραμένει η πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

Με τον τρόπο αυτό, επηρεάζονται οι τιμές των ΙΧ άνω των 15.000 ευρώ καθώς και εκείνων που εκπέμπουν ρύπους που ξεπερνούν τα 120 γραμμάρια CO2. Στον αντίποδα, μειώνονται οι τιμές για τα φθηνά οχήματα και για όσα εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους.

Με βάση τις νέες διατάξεις οι συντελεστές τους τέλους ταξινόμησης στη λιανική προ φόρων διαμορφώνονται ως εξής:

Οι συντελεστές τελών ταξινόμησης στην τιμή λιανικής:

-  4% επί της λιανικής τιμής προ φόρων για Ι.Χ αξίας έως 14.000 ευρώ

-  8% για Ι.Χ με λιανική τιμή προ φόρων μεταξύ 14.001 και 17.000 ευρώ

-  16% επί της λιανικής τιμής για αυτοκίνητα με τιμή από 17.001 έως και 20.000 ευρώ

-  24% της λιανικής τιμής για αυτοκίνητα αξίας από 20.001 έως και 25.000 ευρώ και

-  32% για αυτοκίνητα των οποίων η λιανική τιμή προ φόρων υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Οι συντελεστές τελών ταξινόμησης βάσει ρύπων:

- 10% για εκπομπές ρύπων από 121 έως και 140 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο

- 20% για εκπομπές ρύπων από 141 έως και 160 γραμμάρια

- 30% στη ζώνη των 161-180 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο

- 40% για εκπομπές ρύπων από 181έως και 200 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και

- 60% για εκπομπές ρύπων από 201 έως και 250 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Για την κατηγορία των Ι.Χ τα οποία εκπέμπουν περισσότερα από 251 γρ./χλμ. CO2 προβλέπεται προσαύξηση των αρχικών τελών ταξινόμησης κατά 100%.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016, 17:15