10 σταθμοί φόρτισης στη Μύκονο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021, 09:09
10 σταθμοί φόρτισης στη Μύκονο

Ο ένας μετά τον άλλο, οι Δήμοι εντάσσονται με επιτυχία στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΥΠΕΝ «Δράσεις Περιβάλλοντος Ισοζυγίου 2020» (Σ.Φ.Η.Ο.), εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για την τοποθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Στο πρόγραμμα εντάχθηκε και ο Δήμος Μυκόνου, με το φημισμένο ελληνικό νησί να δημιουργεί τουλάχιστον 10 θέσεις φόρτισης εντός του 2021, κατόπιν πρότασης που κατέθεσε στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης από το Πράσινο Ταμείο.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 39.680 ευρώ.

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 10.134 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011, θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον 10 σταθμοί, σε σημεία που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου.

Για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. (Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων) θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές ανάγκες του Δήμου Μυκόνου, ενώ το τελικό σχέδιο που θα εγκριθεί και θα παραδοθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του ΥΠΕΝ.  

Δ ιαβάστε επίσης:  

Δωρεάν η στάθμευση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλη τη χώρα

 

 

 

  

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021, 09:20