Πώς θα προκαλέσουμε ένα αναπτυξιακό σοκ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015, 16:41
Δημήτρης Μάρδας
Πώς θα προκαλέσουμε ένα αναπτυξιακό σοκ
Η χώρα χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σοκ για να ξεπεράσουμε τις υφεσιακές πτυχές της συμφωνίας. Να σκεφτούμε, να σχεδιάσουμε και να δράσουμε εκτός των συμβατικών πλαισίων διαχείρισης.

Δεν μιλάμε μόνο για κινητοποίηση χρηματικών πόρων αλλά για μια ευρύτερη κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων, παραγωγικού δυναμικού, αποθέματος ιδεών και συνδυασμού σωστών και αποτελεσματικών διοικήσεων και δημόσιων υπηρεσιών με την ιδιωτική και κοινωνική πρωτοβουλία.

Βασικό στοιχείο είναι η απλοποίηση και η σταθερότητα του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από:

• Απλούστευση του φορολογικού μας συστήματος, που πρέπει να ολοκληρώνεται σε 50 σελίδες. Σταθερότητα των φορολογικών νόμων με προοπτική δεκαετίας. Στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για την ίδρυση νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων.
• Απλούστευση της αδειοδότησης για επενδύσεις (Πρόταση: Αν σε 30 ημέρες δεν υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο, τότε θα θεωρείται η επένδυση εγκριθείσα και ο επενδυτής φέρει όλη την ευθύνη για σύννομα αποτελέσματα).
• Απλούστευση της αδειοδότησης για ξένες επενδύσεις, αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία της αδειοδότησης σε 2 μήνες το μέγιστο.

Όσον αφορά στον βιομηχανικό κλάδο, ενδεικτικά θα μπορούσαν να χορηγηθούν 200-400 εκατ. για Start up εταιρίες (100-200 χιλιάδες ευρώ ως επιχορήγηση κάθε πρόταση). Έτσι θα ευνοηθούν αυτές που σχετίζονται με ήδη υπάρχουσα παραγωγή. Ως προς τις άλλες, που αναφέρονται σε παραγωγή που δεν υφίσταται, θα δεσμεύονται οι καινοτόμες λύσεις να παραμένουν στη χώρα και θα δίνονται επενδυτικά κίνητρα στον επιστήμονα για να δημιουργήσει τη βιομηχανία εκείνη που θα παράγει την καινοτομία του.

Τα χρήματα από το σχέδιο Γιούνκερ. Το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και επενδυτικό, ενώ επιτυχίες μπορούν να καταγράψουν οι μεγάλες εταιρίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι καλά οργανωμένες και δύνανται να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποστηρίζονται από το ΕΤΕΑΝ για να καταθέσουν προτάσεις.

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ο Επενδυτικός Νόμος θα αναφέρονται σε εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν μέτρα που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και μπορούν να εφαρμοστούν και σε εμάς. Πολλά από τα οποία δεν έχουν το παραμικρό κόστος.

Στο Διαμετακομιστικό Εμπόριο, μετατρέποντας τη χώρα μας στην πιο ελκυστική πύλη εισόδου εμπορευμάτων στην Ευρώπη, μέσα από απλοποιημένες διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών, με σύγχρονο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών και λιμένων. Άρα τρεις παρεμβάσεις: Αποδοτικά Λιμάνια + Εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου + Απλές διαδικασίες εκτελωνισμού. Η κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης στο διαμετακομιστικό εμπόριο θα συμβάλει στην προσέλκυση μονάδων συναρμολόγησης διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών υψηλής τεχνολογίας.

Η κρίση χρέους αντιμετωπίζεται με μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Έτσι μεγάλες επενδύσεις σε εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, αναδεικνύοντας παράλληλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν αυτή τη χώρα, θα αποφέρουν πολλά φορολογικά έσοδα, ικανά να καλύψουν μεγάλο ύψος των τόκων που οφείλουμε και κατόπιν των χρεολυσίων.

Χρηματοοικονομικές προσεγγίσεις του προβλήματος μπορεί να δίνουν ανάσες αλλά σίγουρα δεν αποτελούν διεξόδους για 1,5 εκατ. ανέργους. Οι λύσεις θα έρθουν μόνο από τη δημιουργία πλούτου μέσω μεγάλων, καινοτόμων, αναπτυξιακών έργων, που θα δημιουργήσουν εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες.

* Ο κ. Δημήτρης Μάρδας είναι τ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Θεσσαλονίκης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015, 17:03