ΔΕΛΤΙΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: Ε.Ε. – ΗΠΑ – Η.Β. - ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 24/04/2021

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 1 Μαΐου 2021, 20:17
Κλεάνθης Γρίβας
ΔΕΛΤΙΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:  Ε.Ε. – ΗΠΑ – Η.Β. - ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 24/04/2021

Ε.Ε.: ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 354.177–ΘΑΝΑΤΟΙ:8.430

ΗΠΑ: ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 118.902–ΘΑΝΑΤΟΙ:3.544

Η.Β.: ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:725.079 – ΘΑΝΑΤΟΙ:1.047

 

 

1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

ΘΑΝΑΤΟΙ = 8.430 – ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ = 354.177

(έως τις 24 Απριλίου 2021)

 

Προηγούμενο Δελτίο (έως τις 17 Απριλίου 2021):

ΘΑΝΑΤΟΙ = 7.766 – ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ = 330.218

 

 

 

Η  EudraVigilance είναι η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις αναφορές των παρενεργειών των φαρμάκων και των εμβολίων που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) 

 

Στην έκθεση του οργανισμού EudraVigilance που δημοσιοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2021 και αφορά τα στοιχεία έως τις 24 Απριλίου 2021,καταγράφονται 7.766 θάνατοι και 354.177 άλλες παρενέργειες μετά τη χορήγηση των 4 πειραματικών «εμβολίων»:

 

1)MODERNA COVID-19 MRNA VACCINE (CX-024414)

2)COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH

3)COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

4)COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S )

 

Tα δεδομένα ανά «εμβόλιο» έως τις 24 Απριλίου 2021 έχουν ως εξής:

 

1) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ PFIZER

(mRNA  Tozinameran  - κωδικός  BNT162b2 , Comirnaty )

Θάνατοι: 4.524–Άλλες παρενέργειες:151.306 (έως τις 24/04/2021)

Μεταξύ των παρενεργειών περιλαμβάνονται:

 

103.813 Γενικές διαταραχές (περιλ. 1459 θάνατοι)

65.745 Διαταραχές του νευρικού συστήματος (περιλ. 425 θάνατοι)

53.714 Διαταραχές μυοσκελετικού και συνδετικού ιστού(περιλ. 47 θάνατοι)

16.171 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού (περιλ. 35 θάνατοι)

13.954 αναπνευστικού συστήματος, θώρακα, μεσοθωρακίου (περιλ. 523 θάνατοι)

11.191 Διαταραχές του αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος (περιλ. 40 θάνατοι)

10.160 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις (περιλ. 527 θάνατοι)

8.220 Αγγειακές διαταραχές (περιλ. 165 θάνατοι)

7.372 Καρδιακές διαταραχές (περιλ. 522 θάνατοι)

6.008 Ψυχιατρικές διαταραχές incl63 θάνατοι

4.629 Οφθαλμικές διαταραχές incl6 θάνατοι

4.183 Ωτός και του λαβυρίνθου (περιλ. 3 θάνατοι)

3.950 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές (περιλ. 89 θάνατοι)

3.338 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος (περιλ. 20 θάνατοι)

2.564 Διαταραχές μεταβολισμού και της θρέψης (περιλ. 91 θάνατοι)

938 Διαταραχές νεφρών και των ουροφόρων οδών (περιλ. 66 θάνατοι)

214 Διαταραχές του ήπατος (περιλ. 16 θάνατοι).

Και άλλες.

 

2) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ TOY«ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ MODERNA

(mRNA-1273  - CX-024 414)

Θάνατοι: 2.283–Άλλες παρενέργειες: 17.625(έως 24/04/2021)

Μεταξύ των παρενεργειών περιλαμβάνονται:

 

12.513 Γενικές διαταραχές (συμπ. 1012 θάνατοι)

7.489 Διαταραχές του νευρικού συστήματος (συμπ. 244 θάνατοι)

5.669 Μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού (συμπ. 47 θάνατοι)

3.857 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος (συμπ. 80 θάνατοι)

2.198 Αναπνευστικού συστήματος, θώρακα, μεσοθωρακίου (συμπ. 197 θάνατοι)

2.163 Δέρματος και του υποδόριου ιστού (συμπ. 19 θάνατοι)

1.449 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις (συμπ. 118 θάνατοι)

1.278 Καρδιακές διαταραχές (συμπ. 231 θάνατοι)

1.166 Αγγειακές διαταραχές (συμπ. 74 θάνατοι)

862 Ψυχιατρικές διαταραχές incl31 θάνατοι

803 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές (συμπ. 44 θάνατοι

839 Διαταραχές του αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος (συμπ. 16 θάνατοι)

570 Οφθαλμικές διαταραχές incl3 θάνατοι

515 του μεταβολισμού και της θρέψης incl47 θάνατοι

476 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος incl3 θάνατοι

378 Διαταραχές του αυτιού και του λαβύρινθου

299 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών (συμπ. 23 θάνατοι)

106 Αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού (συμπ. 1 θάνατος)

48 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη – επιδείνωση  (συμπ. 8 θάνατοι).

Και άλλες

 

3) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ TOY«ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ ASTRAZENECA

(AZD1222  -CHADOX1 NCOV-19)

Θάνατοι: 1.579–Άλλες παρενέργειες: 184.833(έως 24/04/2021)

 

141.042 Γενικές διαταραχές (συμπ.495 θάνατοι)

111.873Νευρικού συστήματος (συμπ.244 θάνατοι)

82.522 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού incl16 θάνατοι

56.473 Γαστρεντερικού συστήματος incl62 θάνατοι

23.168 Δέρματος και υποδόριου ιστού incl10 θάνατοι

15.824 Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου incl171 θάνατοι

10.631 Λοιμώξεις  (συμπ. 99 θάνατοι)

9.514 Ψυχιατρικές διαταραχές (συμπ.12 θάνατοι)

8.706 Αγγειακές διαταραχές (συμπ. 91 θάνατοι)

7.922 Οφθαλμικές διαταραχές (συμπ. 5 θάνατοι)

7.374 Καρδιακές διαταραχές (συμπ.199 θάνατοι)

6.977 Μεταβολισμού και θρέψης (συμπ.18 θάνατοι)

5.319 Αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος (συμπ.64 θάνατοι)

4.341 Δηλητηριάσεις και επιπλοκές (συμπ.18 θάνατοι)

1.837 Διαταραχές Ανοσοποιητικού συστήματος (συμπ. 7 θάνατοι)

1.745 Νεφρών και των ουροφόρων οδών (συμπ. 11 θάνατοι)

155 Διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος (συμπ. 2 θάνατοι)

144 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη (επιδείνωση) (συμπ.4 θάνατοι).

Και άλλες.

 

4) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ TOY «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ JANSSEN (J&J)

(AD26.COV2.S)

Θάνατοι: 44–Άλλες παρενέργειες: 413(έως 24/04/2021)

 

235 Γενικές διαταραχές  (συμπ. 14 θάνατοι)

232 Διαταραχές του νευρικού συστήματος (συμπ. 3 θάνατοι)

109 Γαστρεντερικές διαταραχές (συμπ. 1 θάνατος)

96 Αγγειακές διαταραχές (συμπ. 8 θάνατοι)

95 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού (συμπ. 1 θάνατος)

80 Διαταραχές αναπνευστικού, θώρακα, μεσοθωρακίου (συμπ. 3 θάνατοι)

45 Καρδιακές διαταραχές (συμπ. 10 θάνατοι)

44 Λοιμώξεις  (συμπ. 2 θάνατοι)

45 Ψυχιατρικές διαταραχές

34 Κακώσεις, επιπλοκές (συμπ. 1 θάνατος)

20 Διαταραχές Ωτός κα λαβύρινθου

19 Μεταβολισμού και θρέψης (συμπ. 1 θάνατος)

18 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

11 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος

Και άλλες

 

2. ΗΠΑ – CDC/VAERS: 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

 

Σύνολο παρενεργειών: 118.902, μεταξύ των οποίων

3.544 θάνατοι και 12.619 σοβαρές παρενέργειες

 

 

 

Τα δεδομένα του VAERS που δημοσιεύθηκαν σήμερα περιέχουν 118.902 αναφορές παρενεργειών μετά από «εμβόλια» για την COVID, συμπεριλαμβανομένων 3.544 θανάτων και 12.619 σοβαρών παρενεργειών μεταξύ 14 Δεκεμβρίου 2020 και 23 Απριλίου 2021.

 

Τα δεδομένα που κυκλοφόρησαν σήμερα από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) σχετικά με τον αριθμό των παρενεργειών και των θανάτων που αναφέρθηκαν στο Σύστημα Αναφοράς Παρενεργειών των Εμβολίων (VAERS) μετά από «εμβόλια» για την COVID έδειξαν σημαντικό άλμα στις αναφορές των παρενεργειών και των θανάτων σε σύγκριση με τους αριθμούς της περασμένης εβδομάδας.

 

Το VAERS είναι το σύστημα αναφοράς των παρενεργειών και των θανάτων από «εμβόλια» που κύριο χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και εποπτεύεται από τα CDC. Το VAERS δημοσιοποιεί κάθε Παρασκευή, όλες τις αναφορές των παρενεργειών και των θανάτων από «εμβόλια» που καταχωρούνται συνήθως κατά την εβδομάδα που προηγείται της δημοσιοποίησής τους.

 

Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι μεταξύ 14 Δεκεμβρίου 2020 και23 Απριλίου 2021, αναφέρθηκαν στο VAERS 118.902 παρενέργειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 3.544 θάνατοι (μια αύξηση κατά 358 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα) και 12.619 σοβαρές παρενέργειες (αύξηση κατά 2.467 από την προηγούμενη εβδομάδα).

 

Στις ΗΠΑ, χορηγήθηκαν 222,3 εκατομμύρια δόσεις «εμβολίων» για την COVID μέχρι  τις 23 Απριλίου 2021. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται

117 εκατομμύρια δόσεις του «εμβολίου» της Pfizer.

  97 εκατομμύρια δόσεις του «εμβολίου» της Moderna.

    8 εκατομμύρια δόσεις του «εμβολίου» της Johnson&Johnson (Janssen).

 

Από τους 3.544 θανάτουςπου αναφέρθηκαν μέχρι στις 23 Απριλίου 2021:

το 25% εμφανίστηκε εντός 48 ωρών από τον εμβολιασμό,

το 17% εμφανίστηκε εντός 24 ωρών και

το 40% εμφανίστηκε σε άτομα που νόσησαν μέσα σε 48 ώρες από τον εμβολιασμό.

•Στα δεδομένα αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνονται τρεις αναφορές θανάτων εφήβων κάτω των 18 ετών (οι δύο 15 ετών και ο ένας16 ετών που πέθανε απροσδόκητα από θρόμβο αίματος 11 ημέρες μετά τη λήψη της πρώτης δόσης του «εμβολίου» της Pfizer).

•Μια νεαρή 15 ετών πέθανε από καρδιακή ανακοπή μετά τη δεύτερη δόση του «εμβολίου»της Moderna και έναςνεαρός 15 ετών πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια δύο ημέρες μετά τη λήψη του εμβολίου Pfizer.

 

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.Τα δεδομένα του VAERS αυτής της εβδομάδας δείχνουν ότι το 21% των θανάτωνσχετίζονται με καρδιακές διαταραχές.

Το 54% αυτών των θανάτων ήταν άνδρες, το 44% ήταν γυναίκες για τις υπόλοιπες 2% δεν περιελάμβαναν το φύλο του αποθανόντος.

 

ΗΛΙΚΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: Η μέση ηλικία θανάτου ήταν 75,3.  Οι νεότεροι θάνατοι που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν δύο νεαρούς 15 ετών (VAERSID 1187918 και 1242573 ) και έναν 16 ετών (VAERSID 1225942 ). Αναφέρθηκαν και άλλοι θάνατοι παιδιών κάτω των 16 ετών που δεν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν ή περιείχαν προφανή λάθη.

 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: Αναφέρθηκαν 598 παρενέργειες από εγκυμονούσες που σχετίζονται με εμβόλια για την COVID. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται 170 περιπτώσειςαποβολής ή πρόωρης γέννησης .

 

ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ BELL: Αναφέρθηκαν 1.099 περιπτώσεις Παράλυσης του Bell (Bell'sPalsy), από τις οποίες το 51% αποδίδεται στη Pfizer-BioNTech , το 39% στη Modernaκαι το 12% (131 περιπτώσεις) στην Johnson&Johnson.

 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ GUILLAIN-BARRE: Αναφέρθηκαν 121 περιπτώσεις του συνδρόμου Guillain-Barré, (από τις οποίες το 44% αποδίδονται στην Pfizer, το 43% στη Moderna και το 17% στην J&J).

 

ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: Αναφέρθηκαν 33.673 περιπτώσειςαναφυλακτικών αντιδρασεων  (39% αποδίδονται στη Pfizer , 44% στη Moderna και 16% στη J&J) .

 

3. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

ΘΑΝΑΤΟΙ = 1.047– ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ = 725.079

(έως τις 21 Απριλίου 2021)

 

 

 

4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΠΡΩΤΗ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ» ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ (J&J)

 

-Στις 27 Απριλίου 2021, oDefender ανέφερε ότι ένας άνδρας 30 ετών στην Καλιφόρνια νοσηλεύτηκε με θρόμβους αίματος μετά τη λήψη εμβολίου COVID της J&J. Είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δημόσιας υγείας αναγνώρισαν ότι το «σύνδρομο θρομβωτικήςθρομβοκυτταροπενίας» που προκαλείται από «εμβόλιο» εκδηλώθηκε σε ένα άνδρα που έκανε το «εμβόλιο» Johnson&Johnson.

 

Τέσσερεις μέρες νωρίτερα, στις 23 Απριλίου, μια «ανεξάρτητη» Συμβουλευτική Επιτροπή των CDC αποφάσισε με ψήφους 10 κατά 4  να συστήσει τη συνέχιση της χρήσης του εμβολίου J&J χωρίς περιορισμούς, αφού αναγνώρισε ότι υπήρχεμια «πιθανή σύνδεση» μεταξύ του «εμβολίου» και των σπάνιων διαταραχών πήξης του αίματος, κυρίως σε νέους ανθρώπους. Η επιτροπή δικαιολόγησε την απόφασή της με το στερεότυπα επαναλαμβανόμενο «τα οφέλη του εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων».

 

Ο οργανισμόςChildrensHealthDefense ζήτησε από το VAERS τα δεδομένα για μια σειρά παρενεργειών που σχετίζονται με τις διαταραχές της πήξης του αίματος και άλλες σχετικές παθήσεις. Το VAERS ανέφερε συνολικά 1.845 τέτοιες αναφορές για τα τρία εμβόλια (Pfizer, Moderna, J&J) από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 23 Απριλίου 2021.

 

Απ’ αυτές τις 1.845 περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, 655 αφορούσαν στην Pfizer577 στη Moderna και 608  στην J&J.

 

(Σημειωτέον ότι οι αναφορές παρενεργειών στην J&J σημείωσαν αύξηση κατά 448 μέσα σε μία μόνο εβδομάδα και ότι οι αξιωματούχοι υγείας των ΗΠΑ που συνεδρίασαν στις 16 Απριλίου, αναγνώρισαν μόνο 15 περιπτώσεις θρόμβων του αίματος που σχετίζονται με το «εμβόλιο» J&J).

 

PFIZER: [ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ] ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΩΝ

 

Στις 27 Απριλίου, η ABCNews ανέφερε ότι παιδιά ηλικίας έως 6 μηνών συμμετέχουν τώρα σε δοκιμές εμβολίου COVID. (!!!) Οι δύο γιοί της ΔρZinaidaGood, ερευνήτριας και ανοσολόγου στο «Κέντρο Καρκίνου» του Στάνφορντ, συμμετέχουν στην δοκιμή της Pfizer στο Νοσοκομείο του Στάνφορντ. Και όπως δήλωσε «η ίδια και ο σύζυγός της είναι σίγουροι για την ασφάλεια του εμβολίου… Τα δεδομένα είναι πολύ σαφή. Όσοι παίρνουν εμβόλια mRNA, τουλάχιστον προστατεύονται και δεν έχουν ούτε άμεσες ούτε μακροπρόθεσμες παρενέργειες».

 

Η 3χρονη Eloise, κόρη της Dr. AngelicaLacour, συμμετέχει επίσης στη δοκιμή για μικρά παιδιά. Η Dr. Lacour δήλωσε: «μου μίλησαν για πιθανές παρενέργειες που είπαν ότι είναι απίστευτα σπάνιες. Ο καθένας μπορεί να έχει αναφυλακτική αντίδραση σε αυτό το εμβόλιο. Αλλά είναι τόσο σπάνια που δεν μπορούσαν καν να μου δώσουν ένα παράδειγμα. Έτσι, οι παρενέργειες δεν ήταν κάτι το οποίο με ανησυχούσε πολύ».

 

Δεν είναι γνωστό εάν η Pfizer ενημέρωσε τους γονείς για πιθανές παρενέργειες πέρα ​​από την «αναφυλαξία». Σύμφωνα με τα δεδομένα του VAERS ,  από τις συνολικά 118.902 παρενέργειες που αναφέρθηκαν οι 45.508  αποδόθηκαν στο «εμβόλιο» της Pfizer. Από αυτές τις 45.508 παρενέργειες, οι 13.116 σχετίζονται με αναφυλακτικές αντιδράσεις.

 

ΙΣΡΑΗΛ: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΣΧΕΣΗ PFIZER ΚΑΙ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ

 

Ο Defender ανέφερε στις 26 Απριλίου 2021 μια Έκθεση που διέρρευσε από μια έκθεση του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ η οποία προκάλεσε τις ανησυχίες των εμπειρογνωμόνων για την ύπαρξη πιθανής σχέσης μεταξύ του «εμβολίου» της Pfizer και της μυοκαρδίτιδας .

 

Η προκαταρκτική έκθεση διαπίστωσε 62 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων, σε άτομα που έλαβαν το «εμβόλιο» Της Pfizer. Απ΄ αυτές, 56 εμφανίστηκαν μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου και 55 εμφανίστηκαν σε άνδρες - οι περισσότεροι μεταξύ 18 και 30 ετών.

 

Ο συντονιστής της πανδημικής αντίδρασης του Ισραήλ, NachmanAsh, επιβεβαίωσε ότι «δεκάδες περιστατικά» μυοκαρδίτιδας εμφανίστηκαν σε εμβολιασμένα άτομα, κυρίως μετά τη δεύτερη δόση, αλλά τόνισε ότι το υπουργείο Υγείας δεν είχε ακόμη καταλήξει σε συμπεράσματα.

 

Η Pfizer είπε ότι δεν είχε εντοπίσει παρόμοια ευρήματα στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θα εξετάσει βαθύτερα το φαινόμενο. Ωστόσο, μια αναζήτηση για «μυοκαρδίτιδα» στο VAERS αποκάλυψε 75 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας , με το 73% να εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας 17 έως 44 ετών. Από τις αναφερόμενες περιπτώσεις, 33 αναφέρθηκαν μετά το εμβόλιο Pfizer.

 

ΕΜΒΟΛΙΑ COVID ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

Οι ερευνητές ζήτησαν αυτήν την εβδομάδα κλινικές δοκιμές για τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση των εμμηνορροϊκών αλλαγών σε εμβολιασμένες γυναίκες μετά από ορισμένες γυναίκες που ανέφεραν αλλαγές στους εμμηνορροϊκούς κύκλους τους μετά τη λήψη εμβολίου COVID, ανέφερε ο Defender στις 28 Απριλίου.

 

Οι γυναίκες ανέφεραν αιμορραγία με θρόμβους, σημαντικές καθυστερήσεις ή απούσίας της περιόδου, αιφνίδια προεμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, περιόδους με διάρκεια ενός μήνα και βαριά ακανόνιστη αιμορραγία μετά τη λήψη της μίας ή και των δύο δόσεων ενός εμβολίου για την COVID.

 

Δεν υπάρχουν δεδομένα που να συνδέουν τα εμβόλια COVID με διαταραχές της περιόδου, ΕΠΕΙΔΗ οι κλινικές δοκιμές των «εμβολίων» ΠΑΡΕΛΕΙΨΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΥΝ την παρακολούθηση των εμμηνορροϊκών κύκλων. Αλλά δύο ειδικοί του Πανεπιστημίου του Γέιλ έγραψαν στους TheNewYorkTimes την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπορούσε να υπάρξει σύνδεση.

 

Όπως έγραψαν η AliceLu-Culligan , MD / Ph.D. της Ιατρικής Σχολή του Yale και ο Δρ. RandiEpstein:

 

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο εμβολιασμός μπορεί να αλλάξει την εμμηνόρροια. Οι περίοδοι περιλαμβάνουν την παρέμβαση του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς η πάχυνση και η αραίωση της μήτρας διευκολύνεται από διάφορες ομάδες ανοσοκυττάρων και σημάτων που κινούνται μέσα και έξω από την αναπαραγωγική οδό. Τα εμβόλια έχουν σχεδιαστεί για να πυροδοτούν μια ανοσολογική απόκριση και ο γυναικείος κύκλος υποστηρίζεται από το ανοσοποιητικό σύστημα, οπότε είναι πιθανό τα εμβόλια να μπορούσαν να αλλάξουν προσωρινά την κανονική πορεία των συμβάντων».

 

Για να μάθουν αν το εμβόλιο COVID διαταράσσει πραγματικά τους εμμηνορροϊκούς κύκλους , οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη μελέτη με μια ομάδα εικονικού φαρμάκου. Αντί να αντιμετωπίζουν τους εμμηνορροϊκούς κύκλους ως ασήμαντους ή πολύ περίπλοκους, οι ερευνητές θα πρέπει να θεωρούν τις περιόδους παρακολούθησης σε μελλοντικές μελέτες ως πιθανή ευκαιρία, ανέφεραν οι Lu-Culligan και Epstein. Οι κλινικές δοκιμές θα πρέπει να παρακολουθούν και να τεκμηριώνουν τις εμμηνορροϊκές αλλαγές καθώς κάνουν και άλλες πιθανές παρενέργειες.

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

 

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να απαιτηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις να εμβολιαστούν  για την COVID, όταν τα «εμβόλια» πάρουν την [κανονική] τελική έγκριση από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές, αλλά προειδοποίησε ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν μια «σκληρή», ανέφερε η Politico .

 

Τα σχόλια έρχονται καθώς το Πεντάγωνο άκουσε τον συναγερμό ότι περίπου το ένα τρίτο των στρατευμένων και το 40% των πεζοναυτώνείχαν απορρίψει το εμβόλιο από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με μαρτυρία στρατιωτικών αξιωματούχων στο Κογκρέσο.

 

Τον Μάρτιο 2021, μια ομάδα νομοθετών του Δημοκρατικού Κόμματος ζήτησε από τον Μπάιντεν να καταστήσει το «εμβόλιο» υποχρεωτικό στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

1) Οι πληροφορίες παρέχονται από το ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς των παρενεργειών των «εμβολίων» EudraVigilance που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων» (EMA) και καθένας μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και να τις επαληθεύσει.

 

2) Τα συστήματα αναφοράς των παρενεργειών των «εμβολίων» της Ευρωπαϊκής Ενωσης (EudraVigilance), του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών (VAERS/CDC) δεν αναφέρουν τον αριθμό των «εμβολίων» που χορηγούνται.

 

3) Τα ως άνω συστήματα καταγραφής εκδίδουν ένα εβδομαδιαίο ΔΕΛΤΙΟ (κάθε Παρασκευή), το οποίο θα αναπαράγεται στην ιστοσελίδα www.zougla.gr

 

4) Η Δανία  και η  Νορβηγία  έχουν αναστείλει εντελώς τη χρήση των πειραματικών «εμβολίων» της AstraZeneca.

 

5) Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας  με δήλωση του ανέφερε ότι το «εμβόλιο» του AstraZenecaCOVID είναι πιο επικίνδυνο από την ίδια τηνCOVID, ειδικά για τους νέους.

 

6) Ο EMA συνεχίζει να το προτείνει το «εμβόλιο» της AstraZeneca, αλλά έχει προσθέσει μια «προειδοποίηση ασφαλείας»για το «εμβόλιο της Johnson&Johnson (Janssen) λόγω της πρόκλησης θανάσιμων θρομβώσεων. ( Πηγή .)

 

 

ΠΗΓΕΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. :

https://vaccineimpact.com/2021/8430-dead-354177-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ:

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-significant-jump-reported-injuries-deaths-after-covid-vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=6c195508-d790-4cb1-b562-47b578dd9577

 

https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-vaccine-heart-inflammation-people-under-30-leaked-study/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=f8ff774b-90b2-46dc-81c9-5c518dc0d598

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 1 Μαΐου 2021, 20:17