ΕΟΦ: Προειδοποιεί για αλοιφή που ενδέχεται να συνδέεται με καρκίνο του δέρματος

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020, 16:53
ΕΟΦ: Προειδοποιεί για αλοιφή που ενδέχεται να συνδέεται με καρκίνο του δέρματος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανέστειλε την κυκλοφορία αλοιφής (τζελ) που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πάθησης του δέρματος, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να σχετίζεται με την πρόκληση καρκίνου του δέρματος.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ πρόκειται για προληπτικό μέτρο και θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση του φαρμάκου προκειμένου να διαπιστωθεί με ασφάλεια τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, οι δύο Οργανισμοί συνιστούν να παύσει εντελώς η χρήση της Picato (ingenol mebutate), μέχρι να ολοκληρωθεί η επανεξέταση για την ασφάλεια του φαρμάκου.

Τα τελικά αποτελέσματα από μία μελέτη, η οποία συγκρίνει το Picato με την ιμικιμόδη (άλλο φάρμακο για την ακτινική κεράτωση), δείχνουν μία υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του δέρματος στο σημείο εφαρμογής του φαρμάκου στη θεραπεία με το Picato σε σχέση με την ιμικιμόδη.

Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν ασάφειες, υπάρχει ανησυχία σχετικά με μία πιθανή συσχέτιση της χρήσης του Picato και της ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος. Η Επιτροπή Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (PRAC) συνέστησε ως εκ τούτου, ως προληπτικό μέτρο, να τεθεί σε αναστολή η άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου και επισήμανε ότι είναι διαθέσιμες εναλλακτικές θεραπείες.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020, 16:53