Μπορεί το WiFi να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο;

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, 21:28
Μπορεί το WiFi να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο;

Ζήσης Ψάλλας

To WiFi ή ασύρματο δίκτυο αποτελείται από μια κεραία που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και πολλές ασύρματες συσκευές, όπως φορητό υπολογιστή, τηλέφωνο κλπ. Η ηλεκτρομαγνητική συχνότητα του WiFi είναι παλμική και όχι συνεχής. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς οι παλμικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες έχουν μεγαλύτερο βιολογικό αντίκτυπο.

Μια μελέτη του 2015 υποστήριξε ότι όσο πιο παλμική είναι η ηλεκτρομαγνητική συχνότητα, τόσο πιο επιβλαβής καθίσταται για τα βιολογικά δείγματα. Οι ερευνητές προσπάθησαν επίσης να προσδιορίσουν τη σχέση μεταξύ της δοσολογίας της έκθεσης WiFi και των βιολογικών επιδράσεων και διαπίστωσαν ότι μια συγκεκριμένη περιοχή έντασης ηλεκτρομαγνητικών παλμών μπορεί να παράγει τα μέγιστα αποτελέσματα.

Όταν παρατηρήθηκε πρόσκρουση παλμικής ηλεκτρομαγνητικής συχνότητας στους εγκεφάλους ποντικών, διαπιστώθηκε ότι η έκθεση για 1-2 μήνες ήταν σχετικά μέτρια και ότι οι μεταβολές ήταν αναστρέψιμες. Ωστόσο, μήνες έκθεσης οδήγησαν σε σοβαρές μη αναστρέψιμες επιδράσεις στους νευρώνες και στον εγκέφαλο. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι αλλαγές που προκαλούνται από τις παλμικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, με επιβλαβείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Πρέπει να εμποδίσουμε τα παιδιά και τις έγκυες γυναίκες να χρησιμοποιούν συσκευές συνδεδεμένες με WiFi; Οι παλμικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες μπορεί να είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικές στα μικρά παιδιά λόγω του μικρού μεγέθους των κρανίων τους και του μειωμένου πάχους του κρανίου. Αυτό μπορεί να αυξήσει την έκθεση του εγκεφάλου στις παλμικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες.

Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ενεργοποίηση των διαύλων ασβεστίου σε απόκριση παλμικών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων σε φυτά, ζώα και ανθρώπινα κύτταρα. Εκτός από τα κανάλια ασβεστίου, τα κανάλια νατρίου, καλίου και χλωρίου φαίνεται επίσης να ενεργοποιούνται με παλμικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες. Στους ανθρώπους, είναι γνωστό ότι επτά διαφορετικά κανάλια ιόντων είναι ενεργοποιημένα με έκθεση σε παλμική ηλεκτρομαγνητική συχνότητα. 

Οι διαφορετικές βιολογικές επιδράσεις της έκθεσης παλμικής ηλεκτρομαγνητικής συχνότητας περιλαμβάνουν οξειδωτικό στρες, χαμηλότερη γυναικεία / ανδρική γονιμότητα, νευρολογικές επιδράσεις, κυτταρικό θάνατο και βλάβη, αλλαγές στα επίπεδα στεροειδών ορμονών, υπερφόρτωση ασβεστίου.

Το συμπέρασμα είναι ότι η πανταχού παρουσία του WiFi σε χώρους που καταλαμβάνουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στα σχολεία, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή έως ότου τα αποτελέσματα οριστικοποιηθούν.

Πηγή: Martin L. Pall. 2018. Wi-Fi is an important threat to human health. Environmental Research. 164 pp.405-416. doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.035

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, 21:28