Η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, 09:56
Η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Tου Πλοιάρχου(ΥΙ), Γυναικολόγου, Δημήτρη Τρύφου ΠΝ, Διευθυντή και Επιστημονικού Υπευθύνου του ΜΙΥΑ/ΝΝΑ

Στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών που ιδρύθηκε τον Μάιο 2017 λειτουργεί Τράπεζα Κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού, δηλαδή ωαρίων, σπερματοζωαρίων και εμβρύων.

Η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης λειτουργεί με προδιαγραφές και αδειοδότηση από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και με πιστοποίηση και ετήσιο έλεγχο σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 15224. Τα δείγματα φυλάσσονται με τις μέγιστες προδιαγραφές ασφάλειας με σύστημα online alarm ως προς την θερμοκρασία.

Στη σύγχρονη κοινωνία, οι γυναίκες στελέχη ή μέλη οικογενειών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας συχνά καθυστερούν την έναρξη προσπάθειας για δημιουργία οικογένειας (γάμος, παιδιά) για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους. Παράλληλα όμως είναι γνωστό ότι η γονιμότητα της γυναίκας σχετίζεται άμεσα με την ηλικία και επηρεάζεται σημαντικά μετά τα σαράντα.

Στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης της ΜΙΥΑ/ΝΝΑ υπάρχει η δυνατότητα με ασφάλεια και διακριτικότητα να γίνει κρυοσυντήρηση ωαρίων για μελλοντική προσπάθεια εγκυμοσύνης.

Η Υπηρεσία αυτή παρέχεται χωρίς κόστος και συνιστάται σε γυναίκες ηλικίας 35-39 ετών ή έστω 40-42 ετών που δεν έχουν σύντομη προοπτική δημιουργίας οικογένειας.

Επίσης συνιστάται να γίνεται σε γυναίκες ή άντρες που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπείες που επηρεάζουν τη γονιμότητα ή το γενετικό υλικό των ωοθηκών ή του σπέρματος αντίστοιχα (π.χ. χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες).

Στη ΜΙΥΑ/ΝΝΑ ήδη εφαρμόστηκε με επιτυχία και οδήγησε σε εγκυμοσύνη και τοκετό υγειών διδύμων, η κρυοσυντήρηση σπέρματος και η χρήση του σε εξωσωματική γονιμοποίηση, στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού που υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία λόγω κακοήθους νοσήματος.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος επίσης προτείνεται σε περιπτώσεις όπου ο άντρας, συνήθως για υπηρεσιακούς λόγους, δεν δύναται να παρευρίσκεται την ημέρα της ωοληψίας.

Όσον αφορά τα έμβρυα,η κρυοσυντήρηση εφαρμόζεται κυρίως όταν υπάρχουν πλεονάζοντα (άνω των δύο ή τριών, ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας) έμβρυα σε έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης ή όταν για ιατρικούς λόγους πρέπει η εμβρυομεταφορά να γίνει σε επόμενο κύκλο από τον κύκλο της ωοληψίας.

Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) στεγάζεται σε ειδική πτέρυγα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, σε εγκαταστάσεις ελεγχόμενου περιβάλλοντος και είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ώστε να διασφαλίζει την εχεμύθεια και την αξιοπρέπεια των συμβαλλομένων. Η οργάνωση και η λειτουργία της είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα η Μ.Ι.Υ.Α. περιλαμβάνει χώρους υποδοχής, εξεταστήρια, εμβρυολογικό εργαστήριο, χειρουργείο, χώρο ανάνηψης, εργαστήριο σπέρματος και τράπεζα κρυοσυντήρησης.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Μ.Ι.Υ.Α. είναι εξοπλισμένες και εφοδιασμένες με τεχνολογίες και προϊόντα υψηλών διεθνών προδιαγραφών, ελέγχοντας και παρατηρώντας διαρκώς τις συνθήκες περιβάλλοντος, ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα ποσοστά επιτυχίας στα υπογόνιμα ζευγάρια που προσφεύγουν σε αυτήν.

Όλες οι διαδικασίες και διεργασίες εκτελούνται μέσω προτύπων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας.

Το προσωπικό είναι επιλεγμένο, επιστημονικά καταρτισμένο και έμπειρο να επιλέξει και να διαχειριστεί τις διεργασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εξέτασης και κρυοσυντήρησης σπέρματος, παρακέντησης επιδιδυμίδας/βιοψίας όρχεων, ωοθυλακικής παρακολούθησης και διέγερσης, ενδομήτριας σπερματέγχυσης, ωοληψίας με ελαφρά νάρκωση, κλασικής γονιμοποίησης και μικρογονιμοποίησης με επιλογή των ικανότερων σπερματοζωαρίων, εμβρυολογικής παρακολούθησης με time lapse, υποβοηθούμενης εκκόλαψης και προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης και ελέγχου με laser, εμβρυομεταφοράς σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των εμβρύων και κρυοσυντήρησης – υαλοποίησης ωαρίων- εμβρύων.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, 15:45