Η πεπτική απολύμανση δεν κάνει πιο ανθεκτικά τα βακτήρια

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, 00:22
Η πεπτική απολύμανση δεν κάνει πιο ανθεκτικά τα βακτήρια

Ζήσης Ψάλλας

Μια μελέτη που συντονίστηκε από το University of the Basque Country δεν ανίχνευσε μεταβολή της αντιμικροβιακής ευαισθησίας μετά την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου επιλεκτικής πεπτικής απολύμανσης (SDD: selective digestive decontamination).

Η επιλεκτική πεπτική απολύμανση περιλαμβάνει την τοπική εφαρμογή αντιμικροβιακών παραγόντων στο στόμα, στον φάρυγγα και στο έντερο. Το πρωτόκολλο σχετίζεται με μια ευνοϊκότερη πρόγνωση σε ασθενείς με κρίσιμη νόσο σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Παρόλο που υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία για τα πλεονεκτήματα της SDD, δεν έχει εφαρμοστεί γενικά στην κλινική πρακτική λόγω της πεποίθησης ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροοργανισμών.

Το πρωτόκολλο SDD εφαρμόζεται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αναπνευστική υποστήριξη και περιλαμβάνει ένα μείγμα 2% γενταμικίνης (gentamicin), κολιστίνης (colistin) και αμφοτερικίνης Β (amphotericin B) που εφαρμόζεται στον βλεννογόνο του στοματικού ιστού και ένα εναιώρημα των ίδιων αντιβιοτικών στο γαστρεντερικό σωλήνα κάθε 6 ώρες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών της αναπνευστικής υποστήριξης, χορηγείται ενδοφλέβια κεφτριαξόνη (ceftriaxone).

Η SDD εφαρμόστηκε στο University Hospital of Álava κατά το τρίτο τρίμηνο του 2002. Αφού ελήφθη υπόψη μια σειρά μεταβλητών, αναπτύχθηκε ένα στατιστικό μοντέλο αδιάκοπων χρονοσειρών στο οποίο η παρέμβαση ήταν η SDD ενώ το ποσοστό ευπάθειας θα μπορούσε να εκφραστεί με βάση την κατανάλωση αντιβιοτικών και την εφαρμογή της SDD.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τους 48 συνδυασμούς αντιμικροβιακών παραγόντων-μικροοργανισμών που μελετήθηκαν, οι διαφορές στην ευαισθησία πριν και μετά την εφαρμογή της SDD ήταν σημαντικές σε λίγες περιπτώσεις.

Αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να οφείλονται περισσότερο στην αύξηση της αντίστασης στα αντιβιοτικά που παρατηρήθηκε στην Ισπανία και στην Ευρώπη και η οποία συνδέεται με την αύξηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών τα τελευταία χρόνια, παρά με τη χρήση της SDD στις ΜΕΘ. Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκε αύξηση του ποσοστού απόκτησης μικροβιακής αντοχής μετά την εφαρμογή της SDD.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, 00:22