Το ΚΕΕΛΠΝΟ μετονομάζεται σε ΕΟΔΥ - Συστήνονται τα Μητρώα Ασθενών

Το ΚΕΕΛΠΝΟ μετονομάζεται σε ΕΟΔΥ - Συστήνονται τα Μητρώα Ασθενών

Τη δημιουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών, τη μετονομασία του ΚΕΕΛΠΝΟ σε Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την πρόσληψη των γιατρών που έχουν δικαιωθεί δικαστικά, την αναπροσαρμογή των προστίμων για παραβάσεις, τη χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό των ΤΟΜΥ, αλλά και τη σύσταση του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, των Μητρώων Ασθενών και του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Δοτών Βλαστοκυττάρων, προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», προβλέπει κυρίως τα εξής:

- Αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο των ιδιωτικών κλινικών. Αυξάνεται σε 20 ευρώ από 17,61 ευρώ ανά κλίνη το παράβολο του Δημοσίου για την άδεια ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής. Σε περίπτωση τροποποίησης της άδειας, κατατίθεται παράβολο ύψους 1.000 ευρώ.

- Επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες των διατάξεων σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικών κλινικών από 15.000 έως 70.000 ευρώ (σήμερα είναι έως 60.000 ευρώ).

- Μετονομάζεται σε Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας το ΚΕΕΛΠΝΟ - Η περιουσία και το προσωπικό μεταφέρονται αυτομάτως στον νέο οργανισμό.

- Συστήνονται τα Μητρώα Ασθενών

- Επιβάλλονται ποινές για τους παραβάτες των νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

- Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης από εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των χώρων αυτών.

- Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης στα νοσοκομεία Πολυδύναμων Κέντρων Αντιμετώπισης της Κρίσης των χρηστών ναρκωτικών και του Αλκοολισμού.

- Αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω τα πρόστιμα σε γιατρούς που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια συνταγογράφησης.

-Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για τα καπνικά προϊόντα:

  • το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να χρησιμοποιείται και για κατανάλωση ατμού που δεν περιέχει νικοτίνη
  • απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αγορά του καπνού μάσησης και του καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη
  • επιβάλλεται πρόστιμο 400 ευρώ ανά προϊόν σε περίπτωση μη τήρησης της κοινοποίησης συστατικών φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα.

-Χορηγείται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 150 ευρώ και στο προσωπικό των ΤΟΜΥ.

-Οι μαίες και οι μαιευτές θα μπορούν να εκδίδουν παραπεμπτικά ιατρικά εξετάσεων.

-Το σύνολο της περιουσίας των νοσοκομείων που είχε μεταφερθεί στις Υγειονομικές Περιφέρειες επανέρχεται στα νοσοκομεία.

-Διαγράφονται τα χρέη νοσοκομείων προς τον ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2015, 2016 και 2017 και το αντίστροφο.

-Οι γιατροί που δικαιώθηκαν δικαστικά μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019 για την ένταξή τους σε θέσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, χωρίς να κλείσουν το ιατρείο τους. Όσοι δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο σύστημα απολύονται αυτοδικαίως.

-Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων θα συγκροτήσει το Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Βλαστοκυττάρων.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019, 12:39