Συλλογή φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο Θεσσαλονίκης

Συλλογή φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο Θεσσαλονίκης
Συλλογή φαρμάκων διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την κάλυψη αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η δράση αποσκοπεί στη συλλογή φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών φαρμακευτικής περίθαλψης κατοίκων της πόλης που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη και δεν έχουν πρόσβαση στη φαρμακευτική δαπάνη.

Έως τη Μ. Παρασκευή 6 Απριλίου και κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσφέρουν φάρμακα στο Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας επί της οδού Μοναστηρίου 53-55 (5ο όροφο) και στο Δημοτικό ιατρείο Τριανδρίας επί της οδού Καραϊσκάκη 4 (1ο όροφο).

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στεγάζεται επί της οδού Μοναστηρίου 53-55 (5ος όροφος).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018, 11:09