Μπλόκο στις εξαγωγές φαρμάκων λόγω ελλείψεων

Μπλόκο στις εξαγωγές φαρμάκων λόγω ελλείψεων
Την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για 77 φαρμακευτικά προϊόντα αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των εν λόγω φαρμάκων στην αγορά.

Δείτε εδώ τη λίστα 

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση είναι άμεσα εφαρμοστέα, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται επίσης κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Επίσης, με την ίδια ανακοίνωση, υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά, ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη εισαγωγή ή κατ' εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει ο ΕΟΦ «η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη».

Τέλος, 'όπως διευκρινίζει ο ΕΟΦ, οι απαγορεύσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα αρθούν, ολικώς ή μερικώς, όταν κριθεί ότι έχει αποκατασταθεί η επάρκεια των προϊόντων στην αγορά.

«Η δημοσιοποίηση των προϊόντων σε έλλειψη στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι η ανταπόκριση δεν είναι πάντοτε η αναμενόμενη. Για το λόγο αυτό επανερχόμαστε, υπενθυμίζοντας ότι η ευθύνη της κάλυψης των αναγκών των ασθενών βαρύνει όλους μας στο μέρος που αναλογεί», τονίζει ο ΕΟΦ.
Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019, 17:32