Καμπανάκι για την ελονοσία είχε κρούσει από τον Απρίλιο ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Καμπανάκι για την ελονοσία είχε κρούσει από τον Απρίλιο ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά από τις 6-4-2016 είχε επισημάνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την ελονοσία με το υπ΄ αρ. 993/6-4-2016 έγγραφό του.

Eίχαν επισημανθεί οι κίνδυνοι και υπήρχε ο χρόνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Προφανώς οι αρμόδιοι δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση.

Δείτε το έγγραφο:


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016, 14:08