Πρωτοπόρος σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας αναδείχθηκε η WIND Ελλάς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, 19:00
Πρωτοπόρος σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας αναδείχθηκε η WIND Ελλάς
Πρωτοπόρος σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας αναδείχθηκε η WIND Ελλάς στην τελετή παρουσίασης των The most sustainable companies in Greece για το περασμένο έτος.

Αντώνης Τζωρτζακάκης, Γενικός Διευθυντής Σταθερής Τηλεφωνίας και Εταιρικών Πελατών, WIND ΕλλάςΤο Sustainability Performance Directory, ο Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου Γερμανικού Κώδικα, και αποτελεί ένα εργαλείο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε μία σειρά προκλήσεων που αφορούν σε κανονιστικά πλαίσια, χρηματοδοτήσεις, δίκτυα προμηθευτών κτλ.

Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών από την εταιρεία καθώς και τη δέσμευση της να συμβάλει ενεργά και αποτελεσματικά στην προώθηση της ευημερίας του πληθυσμού, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, Γενικός Διευθυντής Σταθερής Τηλεφωνίας και Εταιρικών Πελατών κατά τη διάρκεια της τελετής: ‘’Καθώς η WIND δεν αποτελεί ένα τοπικό τμήμα/θυγατρική κάποιου πολυεθνικού ομίλου που απλά υλοποιεί το πλαίσιο αειφορίας, ως μέρος ενός παγκόσμιου πλάνου, οι πρωτοβουλίες μας, οι σχετικές προσπάθειες και η απόλυτη συμμόρφωσή μας με τον κώδικα βιωσιμότητας αποτελούν την ενσάρκωση του κοινού οράματος διοίκησης και εργαζομένων να επιχειρούμε υπεύθυνα’’.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας και τον τελευταίο ετήσιο Απολογισμό της WIND στο www.wind.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, 19:00