Νέο τμήμα Ειδικοτήτων και Ειδικών Αδειών ΣμηΕΑ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020, 18:14
Νέο τμήμα Ειδικοτήτων και Ειδικών Αδειών ΣμηΕΑ

Νέο τμήμα Ειδικοτήτων & Ειδικών Αδειών ΣμηΕΑ,13 &14 Ιουλίου 2020 ξεκινά η GeoSense UAS Academy. Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση στην ειδικότητα που εξυπηρετεί την εργασία σας. Πιστοποίηση από την Υ.Π.Α.                                           
✔Eιδικότητα νυχτερινών πτήσεων (Night Flights)
✔Ειδικότητα εναερίων εργασιών (Aerial Works) για φωτογραμμετρία, επιθεωρήσεις, γεωργία ακριβείας, αεροφωτογραφήσεις, βιντεολήψεις
✔Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση με επέκταση οπτικής επαφής (Extended Visual Line of Sight – EVLOS)
✔Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση πέραν οπτικής επαφής (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS)
✔ Ικανότητα επί αεροπλάνου (σταθερή πτέρυγα – Fixed Wing)

Διαβάστε τη συνέχεια στο idrones.gr.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020, 18:18