Νέο τμήμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ, 16-27 Νοεμβρίου 2020

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020, 08:48
Νέο τμήμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ, 16-27 Νοεμβρίου 2020

Προλάβετε τις αλλαγές του νέου κανονιστικού πλαισίου της EASA, αλλά και τις επόμενες εξετάσεις! Ολοκληρώστε την εκπαίδευσή σας στην πιστοποιημένη από την Υ.Π.Α. GeoSense UAS Academy.

Καθημερινό απογευματινό τμήμα 17.00-21.30    
      
✔50 ώρες βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την αιτούμενη κατηγορία χειριστή
✔Εγκεκριμένο πρόγραμμα από την Υ.Π.Α. (UAS Pilot A, B,C)
✔Ειδικότητες & Ειδικές άδειες πτήσεων & εναέριων εργασιών
✔Online tests προσομοίωσης εξετάσεων & Skill tests με εξεταστή της Υ.Π.Α.
✔Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές & εξεταστές της Υ.Π.Α.

Μάθετε περισσότερα στο idrones.gr.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020, 08:54