Μετάβαση του ΟΑΣΑ στο Cloud από την Office Line

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 2 Απριλίου 2019, 20:15
Μετάβαση του ΟΑΣΑ στο Cloud από την Office Line

Η Office Line A.E, ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων και έργων Πληροφορικής, υλοποίησε επιτυχώς κομβικό έργο για τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΑΣΑ αξιοποιώντας την Cloud πλατφόρμα της Microsoft (Office365).

Τα βασικά επιτεύγματα του έργου ήταν ο εκσυγχρονισμός  της υποδομής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οργανισμού και η ψηφιοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης των έργων (Project / TaskManagement). 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μετάβαση των mailboxes από υποδομή Microsoft Exchange 2010 στην Cloud πλατφόρμα της Microsoft (Office365) χωρίς να  επηρεαστεί η λειτουργία του οργανισμού και επιτεύχθηκε  άμεση πρόσβαση σε ενσωματωμένα εργαλεία collaboration.Για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης των έργων επιλέχθηκε η πλατφόρμα της Microsoft SharePoint online, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των εργασιών του οργανισμού.

Η υλοποίηση του έργου ικανοποίησε τις ανάγκες του ΟΑΣΑ  σε θέματα: ασφάλειας, ευκολίας διαχείρισης υποδομής και εφαρμογών, ελέγχου και ευκολίας πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Με την παράδοση του έργου από την Office Line ο ΟΑΣΑ αποκομίζει τα παρακάτω οφέλη:
•    Μείωση του συνολικού κόστους (TCO) των ΙΤ υποδομών 
•    Ευελιξία στην εσωτερική επικοινωνία  του οργανισμού καθώς και την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας του.
•    Συμμόρφωσης στα IT Standards και ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραβίασης της ασφάλειας. 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Απριλίου 2019, 20:15