ΕΕΤΤ: Τροποποίηση Κανονισμού διαχείρισης φάσματος & έγχυσης ισχύος στο σταθερό δίκτυο πρόσβασης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017, 17:00
ΕΕΤΤ: Τροποποίηση Κανονισμού διαχείρισης φάσματος & έγχυσης ισχύος στο σταθερό δίκτυο πρόσβασης
Μία σημαντική εξέλιξη προς όφελος της αγοράς και των καταναλωτών αποτελεί η τροποποίηση από την ΕΕΤΤ του Κανονισμού διαχείρισης φάσματος και έγχυσης ισχύος με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής εισαγωγής και συνύπαρξης νέων τεχνολογιών στο σταθερό δίκτυο πρόσβασης.

Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός, που επικαιροποιήθηκε μετά από εννέα μήνες συνεργασίας της ΕΕΤΤ με τους παρόχους, οριοθετεί τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού που θα εισάγεται στο εξής στα διάφορα σημεία του δικτύου πρόσβασης.Η εφαρμογή του Κανονισμού από το σύνολο των παρόχων προωθεί νέες επενδύσεις καθότι ενισχύει την αποδοτικότερη χρήση της τεχνολογίας, καθώς και την τεχνολογική ουδετερότητα κατά τη χρήση του δικτύου, όπως ορίζει το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, ενθαρρύνει την εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών νέας γενιάς με υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης για τους καταναλωτές.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017, 17:00