ΕΕΤΤ: Ανακοίνωση σχετικά με τους δείκτες ποιότητας δικτύων κινητών επικοινωνιών

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, 18:45
ΕΕΤΤ: Ανακοίνωση σχετικά με τους δείκτες ποιότητας δικτύων κινητών επικοινωνιών
Σε συνέχεια της δημοσίευσης από την ΕΕΤΤ των αποτελεσμάτων της μετρητικής εκστρατείας που διενήργησε εντός του 2016, αναφορικά με τους δείκτες ποιότητας δικτύων κινητών επικοινωνιών, παρατηρήθηκαν αναρτήσεις σε ιστότοπους, όπου γίνεται μερική χρήση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ΕΕΤΤ, με αναφορές είτε σε μεμονωμένους δείκτες είτε σε ορισμένες περιοχές.Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ ενημερώνει τους καταναλωτές ότι, τυχόν μερική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων για διαφημιστικούς/εμπορικούς σκοπούς, αφενός απαγορεύεται, αφετέρου ενδέχεται να εμφανίζει ανακριβή εικόνα για τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Για το λόγο αυτό, η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές να απευθύνονται για την πλήρη και αντικειμενική πληροφόρησή τους,αναφορικά με τους δείκτες ποιότητας των δικτύων κινητών επικοινωνιών,στο δικτυακό της τόπο www.eett.gr /Ενότητα Για Καταναλωτές/Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, 18:45