Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δικτυώνεται...

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015, 14:52
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δικτυώνεται...
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο Ίδρυμα που διευρύνει την ασύρματη πρόσβασή του στο διεθνές ερευνητικό & ακαδημαϊκό δίκτυο περιαγωγής eduroam, με την υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Με την τοποθέτηση 70 νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης (access points) σε χώρους του Πανεπιστημίου, εξυπηρετούνται οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των φοιτητών, των ερευνητών και των καθηγητών για φορητότητα στην ασύρματη δικτύωση, και διευκολύνεται η πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο.

Το eduroam υλοποιείται και αναπτύσσεται από το Πανευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό & Ερευνητικό δίκτυο GÉANT και προσφέρει στους χρήστες των μελών του εύκολη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, κάνοντας χρήση των ατομικών κωδικών πρόσβασης (credentials) που τους διαθέτει το Ίδρυμά τους. Το eduroam, σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο σημείο ασύρματης πρόσβασης διεθνώς, εγγυάται την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων τού χρήστη. Χωρίς την ανάγκη χρήσης περαιτέρω οδηγιών ή κωδικών πρόσβασης, το eduroam δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας για τα ιδρύματα που διασυνδέει, όπου διευκολύνονται οι χρήστες, όταν αυτοί βρίσκονται σε άλλα ιδρύματα.

Σύντομα αναμένεται η εγκατάσταση περισσότερων από 700 σημείων ασύρματης πρόσβασης σε 25 επιπλέον Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015, 14:57