Ειδήσεις για PROJECT O

«PROJECT O» by Dreamteam: Πώς η τέχνη αποτυπώνει το σήμερα

«PROJECT O» by Dreamteam – Open call: πώς η δημιουργία αποτυπώνει τη σημερινή και τρέχουσα πραγματικότητα...

12/04/2020 08:43