Ειδήσεις για Next

Next PLC: Εμφάνισε ζημιές προ φόρων στο εξάμηνο

Η Next PLC ανακοίνωσε ότι εμφάνισε προ φόρων ζημιές για το α΄ εξάμηνο της χρήσης 2021 και δήλωσε πως οι εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης έχουν βελτιωθεί...

17/09/2020 15:13