Ειδήσεις για 8th Technology Forum

8th Technology Forum: Η αλλαγή και η μετάβαση στη νέα εποχή γεννούν επενδυτικές ευκαιρίες

8th Technology Forum: Η αλλαγή και η μετάβαση στη νέα εποχή γεννούν επενδυτικές ευκαιρίες

Οι νέες ευκαιρίες που προκύπτουν με τη μετάβαση στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι επενδύσεις, η ανάγκη για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη...

20/10/2021 16:20