Ειδήσεις για 5 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ο e-ΕΦΚΑ αποκτά 5 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ παρέχονται 5 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους μέσω της εθνικής...

19/10/2020 15:00