Ειδήσεις για 152 θέσεις

Τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας ενισχύονται με 152 νέες θέσεις εργασίας

Την κάλυψη 152 νέων θέσεων εργασίας με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που...

11/01/2019 18:58