Ειδήσεις για ψυχολογικής - κοινωνικής υποστήριξης

Τηλεφωνικές γραμμές στήριξης από τον Δήμο Αθηναίων

Τηλεφωνικές γραμμές στήριξης από τον Δήμο Αθηναίων

Τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής-κοινωνικής υποστήριξης, πρώτης ιατρικής βοήθειας και εργασιακών θεμάτων, με επιστημονικό και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό λειτουργεί...

24/11/2020 14:33