Ειδήσεις για χώροι πρασίνου

Τα δέντρα -και όχι το χορτάρι- βελτιώνουν την ψυχική μας υγεία μέσα στην πόλη

Μια έρευνα αφορούσε στην παρακολούθηση των αλλαγών στην υγεία για περίπου έξι χρόνια, σε 46.000 ενήλικες ηλικίας 45 ετών και άνω...

31/07/2019 12:30

Διαδικτυακή πλατφόρμα καταχώρησης και ψηφιοποίησης των χώρων πρασίνου στο Ηράκλειο

Ένα σημαντικό «εργαλείο» που στόχο έχει να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου αποκτά ο Δήμος Ηρακλείου...

28/08/2015 14:10