Ειδήσεις για φαρμακευτικό σκεύασμα

Ανάκληση παρτίδας φαρμακευτικού σκευάσματος

Ανάκληση παρτίδας φαρμακευτικού σκευάσματος

Στην ανάκληση της παρτίδας 41016Α-2 με ημερομηνία λήξης 4/2017 του φαρμακευτικού σκευάσματος Cosmofer...

08/03/2017 14:52