Ειδήσεις για τροποιήσεις

Τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής

Ψηφίστηκαν, κατά πλειοψηφία, οι τροποποιήσεις του Κανονισμού της Βουλής από την Ολομέλεια, όπως αυτές...

22/06/2017 18:28