Ειδήσεις για τρία κλειδιά

OLYMPIA FORUM - Τα τρία κλειδιά για την ισότιμη ευημερία των πολιτών

OLYMPIA FORUM - Τα τρία κλειδιά για την ισότιμη ευημερία των πολιτών

Το δυσεπίλυτο και ευαίσθητο ζήτημα της ευημερίας και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, μέσω της ισότιμης και βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων, βρέθηκε στο...

20/10/2021 14:04