Ειδήσεις για σύνολο χρήσης 2020

Procter & Gamble: Αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης

Η Procter & Gamble αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις στο σύνολο της χρήσης καθώς η εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων επωφελήθηκε από την αύξηση...

20/10/2020 16:44