Ειδήσεις για σύνθετος δείκτης

Πτώση κατέγραψε ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI για την ευρωζώνη τον Ιούλιο

Ασθενέστερη της αναμενόμενης ήταν η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη τον Ιούλιο, λόγω της συρρίκνωσης της μεταποίησης...

24/07/2019 12:29