Ειδήσεις για σεισμική δραστηριότητα

Πρόσφατη μικροσεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη

Οι μικροδονήσεις περιμετρικά του νησιού δεν αποτελούν ένδειξη δραστηριοποίησης του ηφαιστείου...

10/10/2014 13:53