Ειδήσεις για πρότυπα

Attica Bank: Στα 80-100 εκατ. ευρώ η επίπτωση από την υιοθέτηση του IFRS 9

Η επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων της Attica Bank λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, πριν από τη θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας, κατά την...

14/03/2018 18:18

Εθνική Τράπεζα: Στα €1,45 δισ. η επίπτωση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 την 1η Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση στην καθαρή θέση του Ομίλου κατά περίπου €1,45 δισ. όπως γνωστοποίησε...

12/03/2018 18:29

«Πρότυπο μου είναι η οικογένεια μου»

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε για την οικογένειά του, αλλά και για τον χωρισμό των γονιών του. Ο νεαρός τραγουδιστής ανέφερε στο περιοδικό «Εγώ»...

14/07/2012 01:45