Ειδήσεις για προστασία θέσεων εργασίας

Η Κομισιόν προτείνει επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για την προστασία θέσεων εργασίας και εισοδημάτων

Η Κομισιόν προτείνει επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για την προστασία θέσεων εργασίας και εισοδημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο να χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 3,7 δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE, του...

30/03/2021 14:13