Ειδήσεις για πολίτες τρίτων χωρών

Θεσσαλονίκη: Η ΑΡΣΙΣ ζητεί να προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση για την έκδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών

Να προχωρήσει άμεσα στη νομοθετική ρύθμιση για την έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε πολίτες τρίτων χωρών...

26/07/2019 17:22