Ειδήσεις για παραγραφή σοβαρών αδικημάτων

Εισαγγελείς: Κίνδυνος παραγραφής σοβαρών αδικημάτων με τον νέο ποινικό κώδικα

Θετικές μεν αλλά και κάποιες εξ’ αυτών … «πρωτάκουστες»  είναι, σύμφωνα με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, οι προωθούμενες διατάξεις του  νέου Ποινικού Κώδικα...

20/03/2019 18:33