Ειδήσεις για μόχλευση

ΕΚΤ: Επιτρέπει την προσωρινή χαλάρωση στον δείκτη μόχλευσης των τραπεζών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της θα μπορούν να εξαιρούν...

17/09/2020 15:23