Ειδήσεις για λεμφοκύτταρα

Έρευνα κατατείνει στο συμπέρασμα ότι τα λεμφοκύτταρα μπορεί να επαρκούν για την προστασία από τον κορωνοϊό

Υψηλά επίπεδα λεμφοκυττάρων, τα οποία αποκρίνονται στον νέο κορωνοϊό, μπορεί να επαρκούν για την προστασία από τη λοίμωξη από αυτόν...

10/11/2020 10:32