Ειδήσεις για η αυτοκτονία του Βρούτου

Η μάχη των Φιλίππων και η αυτοκτονία του Βρούτου

Η μάχη των Φιλίππων και η αυτοκτονία του Βρούτου

Διπλή πολεμική αναμέτρηση (3 και 23 Οκτωβρίου 42 π.Χ.), στο πλαίσιο της εμφύλιας διαμάχης που ξέσπασε στη Ρώμη μετά τη δολοφονία...

23/10/2021 08:11
Η μάχη των Φιλίππων και η αυτοκτονία του Βρούτου

Η μάχη των Φιλίππων και η αυτοκτονία του Βρούτου

Διπλή πολεμική αναμέτρηση (3 και 23 Οκτωβρίου 42 π.Χ.), στο πλαίσιο της εμφύλιας διαμάχης που ξέσπασε στη Ρώμη μετά τη δολοφονία...

03/10/2021 08:25
Η μάχη των Φιλίππων και η αυτοκτονία του Βρούτου

Η μάχη των Φιλίππων και η αυτοκτονία του Βρούτου

Διπλή πολεμική αναμέτρηση (3 και 23 Οκτωβρίου 42 π.Χ.), στο πλαίσιο της εμφύλιας διαμάχης που ξέσπασε στη Ρώμη...

23/10/2020 08:00