Ειδήσεις για εποχικοί υπάλληλοι

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για επίδομα ανεργίας σε εποχιακούς εργαζόμενους

«Κατ΄εξαίρεση για το έτος 2020, ο μήνας Νοέμβριος δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την εξέταση των κριτηρίων που καθορίζουν τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως...

13/01/2021 15:09

Προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων σε δήμους

Θετικά γνωμοδότησε η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σε αιτήματα για προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων. Η επιτροπή του ΣτΕ έκρινε ότι συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις για την κατ' εξαίρεση πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:...

20/06/2012 02:16