Ειδήσεις για εξάμηνα έντοκα γραμμάτεια

Περί τα 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από εξάμηνα έντοκα γραμμάτια με απόδοση 0,36%

Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με απόδοση...

29/04/2020 14:22

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων στις 30 Αυγούστου

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου...

25/08/2017 15:16