Ειδήσεις για ενεργειακές ανάγκες

ΟΗΕ: 193 ηλιακά πάνελ στην οροφή της έδρας του οργανισμού - Θα καλύπτουν μέρος των ενεργειακών του αναγκών

Αφού απαγόρευσε τη χρήση πλαστικού μίας χρήσης πριν μερικούς μήνες, ο ΟΗΕ στρέφεται στην πράσινη ενέργεια με 193 ηλιακά πάνελ...

22/09/2019 07:10